jupiter esimeses majas

Jupiter majades

Jupiter majades … Kus me saaksime laiendada oma elukogemust ja parandada oma õnne? vaata Jupiteri maja juurde ... Sellel lehel on tõlgendused Jupiteri paigutuse kohta sünniartiklite kaheteistkümnes majas. Jupiteri positsioon sünnikohtade kaupa maja kaupa (st maja, mille Jupiter hõivab sünnitabelis) näitab, kus me väljendame oma heldemeelsust ja sallivust. See näita